ICT dalam Pendidikan

"ICT dalam Pendidikan" ialah informasi komunikasi teknologi (ICT) yang digunakan untuk pendidikan.

 
 Alat Pendidikan ICT boleh dibahagikan kepada 3 kategori : Sumber input, Sumber output dan lain lain.
 Merujuk graph berikut.:
 

Penyelidikan di seluruh dunia menunjukkan ICT boleh menolong proses pengajaran dan pembelajaran. Sebuah laporan yang dibuat oleh National Institute of Multimedia Pendidikan di Jepun, membuktikan bahawa peningkatan pendedahan pelajar melalui kurikulum pendidikan integrasi ICT mempunyai kesan yang signifikan dan positif tentang prestasi pelajar, terutama dalam hal "Pengetahuan · Pemahaman" · "kemahiran praktikal" dan "Presentasi kepakaran" dalam bidang pengajian seperti matematik, sains, dan pendidikan sosial.

Namun, anda boleh melihat bahawa ada banyak solusi teknologi pendidikan yang disediakan di dunia yang boleh menyebabkan kebingungan di kalangan pendidik tentang bagaimana untuk memilih penyelesaian ICT yang tepat. Mari kita lihat kelebihan dan kekurangan daripada alat ICT untuk pendidikan dan menemukan apa jenis pendidikan ICT solusi ini berpadanan untuk keperluan sekolah anda.

 
3 Kelebihan utama alat ICT untuk pendidikan
1‧ Melalui ICT, dengan mudah gambaran dapat digunakan untuk pengajaran dan meningkatkan memori pelajar.
2‧ Melalui ICT, dengan mudah pengajar dapat menjelaskan arahan kompleks untuk pemahaman pelajar.
3‧ Melalui ICT, pengajar boleh membuat sesi interaktif dan membuat pelajaran lebih menarik, yang boleh meningkatkan kehadiran pelajar serta konsentrasi.
 
3 Kekurangan utama ICT untuk pendidikan
1‧ Penyediaan mesin boleh menjadi rumit
2‧ Terlalu mahal
3‧ Rumit untuk pengajar yang tiada pengalaman mengunakan alat ICT
 
Setelah mempertimbangkan poin di atas, kelihatan visualizer/document kamera boleh menjadi alat ICT untuk pendidikan yang paling effektif dan effisien.
 
Respon ialah:
1‧ 3 karakter visualiser/Document Kamera: kos-efektif, mudah digunakan, alat menjimatkan masa - satu solusi kepada 3 masalah utama menggunakan alat ICT pendidikan.
2‧ Visualiser/document kamera menyingkatkan masa persiapan pengajar, meningkatkan interaksi antara pelajar, dan meningkatkan konsentrasi pelajar serta pemahaman kepada arahan kompleks.
To understand more why exactly the visualiser/Document Camera can be  the most effective ICT tool for education
 
Sekarang, mari kita semak survei yang dikumpul daripada maklum balas daripada ELMO UK dalam projek pembibitan dan melihat apa yang berlaku di sekolah-sekolah di UK.
1. Adakah visualiser mengurangkan atau meningkatkan interaktif dengan pelajar?
  Semua pengajar merasa Visualiser telah menolong mengurangkan jurang interaktif dengan pelajar.
2. Adakah Visualiser meningkatkan konsentrasi pelajar?
  Lebih 90% daripada pengajar berasa konsentrasi di dalam kelas meningkat dengan pengunaan Visualiser
3. Adakah Visualiser menyumbang kepada pengurangan jurang antara pelajar dengan pencapaian akademik?
  Lebih 78% daripada pengajar berasa Visualiser telah mengurangkan jurang antara pelajar dengan pencapaian akademik.
4. Adakah anda berasa lebih seronok dengan adanya Visualiser di dalam kelas
  lebih 90% daripada pelajar berasa lebih seronok di dalam kelas dengan adanya Visualiser.
5. Adakah visualiser mengurangkan atau meningkatkan masa persediaan?
  lebih daripada 55% pengajar telah mengakui bahawa visualiser telah megurangkan masa persediaan. Tiada pengajar merasa bahawa masa persediaan mereka telah meningkat.
 

Mengintergrasikan ICT dalam pendidikan merupakan isu kepada pengajar/pentadbir pendidikan di dunia. Namun, jika pengajar tidak menggunakan alat ICT dengan betul, wang dan masa yang dihabiskan akan menjadi sia-sia. Jikalau, budget edukasi terhad, mencari alat ICT yang cos-effektif dan berprestasi tinggi menjadi prioriti pertama.

Jadi bagaimana kalau kita memulakan pengunaan ICT dalam pendidikan dengan Visualiser/Document kamera! Anda tidak perlu membuang masa mempelajari bagaimana untuk menggunakan Visualiser kerana ia mudah untuk digunakan. Anda boleh menggunakan ia tanpa PC, merupakan kaedah pengurangan kos. Tolong mengingati point ini: Kesenangan ialah terbaik! Alat pendidikan ICT bukanlah untuk mewujudkan pengajar yang mahir untuk menggunakan alat ICT, tetapi untuk meyenangkan pengajar dan menghasilkan persekitaran pembelajaran yang lebih efektif melalui ICT.

 
 
contact us 網頁設計:藝誠科技